Konferanse 25.-27.mai

td_konferanse_rgb_300ppi

 

Teatervitenskapelig dugnad inviterer til tre dager med teatervitenskapelig utveksling og utvikling i Bergen den 25-27. Mai.

Tema og tittel for konferansen er Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis og målet er å mønstre bredden av den teatervitenskapelige kompetansen på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer.

Konferansen finner sted på Universitetet i Bergen og arrangeres i samarbeid mellom sentrale norske scenekunst-, forskning- og utdanningsinstitusjoner. Vertskap i Bergen er teatervitenskap ved UiB og BIT Teatergarasjen.

Konferansen vil presentere i alt 44 papers, presentasjoner og performance lectures som fordeles over paralelle sesjoner organisert under temaene:

  • Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer
  • Forskningsmetodikk
  • Dramaturgi
  • Rom og sted
  • Scenekunst og sosiale virkeligheter
  • Deltakelse
  • Teaterhistoriografi

Programmet oppdateres fortløpende, les mer under program og bidragsytere

Følg arrangementet Teatervitenskapelig dugnad og gruppen Bevar teatervitenskap på Facebook.

Konferansen arrangeres av Teatervitenskapelig dugnad i samarbeid med UiB, UiA, NTNU, HiØ, KHiO, OsloMet – storbyuniversitetet, Danse- og Teatersentrum, BIT Teatergarasjen, Black Box teater og Teaterhuset Avantgarden.