Call for papers

Det kom inn nesten 60 abstracts til konferansen. De er nå behandlet av en egen komité, som besto av:
Siemke Böhnisch: Professor i teater, UiA, Ragnhild Tronstad: Seniorrådgiver, Kulturtanken, Camilla Eeg-Tverbakk: Professor, HiØ, Keld Hyldig: Førsteamanuensis, teatervitenskap, UiB, Svein Gladsø: Professor og prodekan, NTNU, Øystein Stene: Dosent, Teaterhøgskolen, KHiO

Akseptbrev til bidragsytere er på vei. Planen for konferansen ligger nå på nett og fullt program lanseres over påske. Vi kan love en fullpakket konferanse, med et faglig bredt og sterkt program. Med andre ord, det er bare å begynne å melde seg på ved å bestille konferansebillett via BIT sin hjemmeside.


Her kan du lese den fulle utlysningen/call’en:
Konferansen har tittel «Teatervitenskap og scenekunst i Norge – historiografi, teori og praksis.» Disse tre overordnede begrepene, historiografi, teori og praksis, er veiledende for hvordan innholdet i konferansen er strukturert. Innholdet vil defineres av resultatet av denne åpne “call for papers”, samt inviterte foredrag og performance lectures.

Teaterpraksiser kan fortelle mye om samfunnet; både estetiske, politiske/ideologiske og sosiale dimensjoner kan avleses gjennom teatervitenskapelig forskning og analyse. Målet med konferansen er å romme både historiografiske og teaterteoretiske perspektiver for på denne måten se hvor teatervitenskapen står i dag og hvordan den teatervitenskapelige kompetansen anvendes. Derfor ønsker vi også å knytte an mot og synliggjøre samspillet mellom kunst og teori i scenekunstfeltet gjennom den praktiske erfaringen til både teatervitere, dramaturger og kunstnere. Teaterbegrepet bruker vi inkluderende. Det spenner over mangfoldet av praksiser og uttrykksformer som utgjør scenekunstfeltet, både skapende, utøvende og reflekterende praksiser innenfor teater, dans og performance, kritikk, dramaturgi med mer.

Konferansen vil ha en akademisk form for å bidra til å produsere ny kunnskap til og om kunstfeltet og stimulere publiseringsaktiviteten til teatervitere. Dette anses som en del av prosjektets aksjonistiske form, da publisering er et av kriteriene som er brukt i vurderingen av teatervitenskap i Bergen, som det også ble gjort i Oslo. Samtidig vil det også være rom for andre former for kunnskapsformidling under konferansen enn rent akademiske papers.

Konferansen vil ha fire ulike presentasjonsformater til de ulike bidragsformene (korresponderer med liste over):

1. Paper presentasjoner som vil fagfellevurderes og publiseres, 20-30 minutter

2. Kortere foredrag og innlegg 10- 20 minutter

3. Performance lecture, 20-30 minutter

4. Ph.d. kollokvium med på forhånd distribuerte prosjektbeskrivelser

Konferansen vil finne sted i Bergen over tre dager under Festspillene i 2018, 25-27 mai. Datoene er tentative og avhengige av finansiering. Det anbefales å være tidlig ute med å bestille innkvartering.

I tillegg planlegges det formøter i Oslo, Trondheim og Bergen for å forberede konferansen og samle miljøene. Det arbeides med å finne passende datoer knyttet opp til samarbeidspartnernes kunstneriske program og kapasitet.

Retningslinjer for å sende inn bidrag:

Send abstract inkludert kort CV (maks 100 ord) på e-post til Elisabeth Borud Leinslie: elisabeth at pahn.no

1) Abstract 200-300 (maks) ord innen 15. februar. Innlevering av fullt paper på rundt 3000 ord innen 1. april, for de som vil publisere.

2) Abstract 200 ord (maks) innen 15. februar

3) Abstract 1 A4 side innen 1. mars

Svar vedrørende akspterte bidrag gis innen ca en måned.

4) Åpent for alle som er i gang med et teaterfaglig (i vid forstand) ph.d.-prosjekt og som er tatt opp på et ph.d.-program. Send kort presentasjon av prosjekt (maks 1 side), inkl. info om ph.d.-program, veiledere og prosjektperioden. Innsending av aktualisert prosjektbeskrivelse (5-10 sider eks litteraturliste) 6 uker før konferansen. E-post til siemke.bohnisch@uia.no for mer informasjon om deltagelse og påmelding innen 15. februar.
Konferansespråk er fortrinnsvis på norsk, men også åpent for engelske bidrag

 

 

 

Reklame