Om prosjektet

td_konferanse_rgb_300ppi_invert

 

Teatervitenskapelig dugnad ble til som en spontan reaksjon på den varslede mulige nedleggelsen av mastertilbudet i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, kun fire år etter at faget ble lagt ned i Oslo. Med utgangspunkt i en post i facebook gruppen Bevar teatervitenskap samlet det seg en rekke teatervitere som er aktive innen scenekunst, forskning og undervisning for å gjøre en innsats for å styrke et fag vi mener har stor verdi og betydning i kulturen og samfunnet.

Teatervitenskapelig dugnad består av en rekke enkeltpersoner og institusjoner som samler seg om å organisere tre ulike aktiviteter:

Prosjektet er delvis finansiert gjennom støtte fra Kulturrådet og er for øvrig basert på frivillig innsats og bidrag i «human kapital» og  produksjonsstøtte fra de institusjonelle samarbeidspartnerne (se logoer).

Ta kontakt dersom du ønsker å bidra til prosjektet, vi søker blant annet stab til avvikling av konferansen i Bergen.

 

Reklame