Publisering

Vitenskapelige artikler basert på innlegg fra konferansen i Bergen er publisert på nett i Peripeti -tidsskrift for dramaturgiske studier og i Teatervitenskapelige studier og kan leses ved å klikke på linken. Artiklene er vurdert i såkalt «double blind peer review» av et panel norske og nordiske fagfeller.

Alle artiklene er dessuten samlet i en papirutgave av Peripeti som er trykket i 200 eks. Distribusjon starter i løpet av våren. Tidsskriftet koster 100,-. Ta kontakt med Ine T. Berg for å bestille et nummer, se kontaktsiden i menyen.

Teatervitenskapelige studier (fagfellevurdert), DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (fagfellevurdert), Norsk Shakespeare og teatertidsskrift, Nordic Journal of Dance (fagfellevurdert), Tidsskrift for figurteater Ånd i hanske , Scenekunst.no, Periskop og i Nordisk sammenheng Nordic Theatre studies

Reklame