Publisering

Papers i kategori 1 planlegges publisert i samarbeid med Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier, i sampublisering med nylanserte Teatervitenskapelige studier der det er mulig. Retningslinjer er sendt ut til forfatterne og deadline for å sende inn ferdige bearbeidede artikler er 1. oktober 2018.

Bidragsytere i de to andre kategoriene oppfordres til å publisere og mulige publiseringskanaler å ta kontakt med kan være overnevnte Teatervitenskapelige studier (fagfellevurdert), DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (fagfellevurdert), Norsk Shakespeare og teatertidsskrift, Nordic Journal of Dance (fagfellevurdert), Tidsskrift for figurteater Ånd i hanske , Scenekunst.no, Periskop og i Nordisk sammenheng Nordic Theatre studies