I media

Statsviter sa du? scenekunst.no
Teatervitenskapens plass i samfunnet Norsk Shakespeare og teatertidsskrift
Kamp for stilling vart stor konferanse På Høyden
Fag med usynlighetshatt? Norsk Shakespeare og teatertidsskrift
En framtid for teatervitenskap? Kronikk, Norsk Shakespeare og teatertidsskrift Teatervitenskap i fokus  scenekunst.no