Seminar

Teatervitenskap i fokus

Black Box Teater, foajeen
17.mars, 2018
kl: 10-12:30

Som del av en fornyet innsats for å styrke faget teatervitenskap og bruken av kunnskapen som produseres i fagfeltet, arrangeres seminar på Black Box Teater i tilknytning til prosjektet Teatervitenskapelig dugnad og konferansen i Bergen.

Fagets levedyktighet er omdiskutert og nylig unngikk man ved en hårsbredd nedleggelsen av mastertilbudet i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Ved Universitetet i Oslo ble faget nedlagt i 2014. Med dette som bakteppe er målet for seminaret å øke bevisstheten om hvordan teatervitenskapelige studier kan generere verdifull innsikt og kunnskap i en rekke sammenhenger, blant annet innenfor kulturpolitikk og i samtidige scenekunstpraksiser. Blant annet vil det være et fokus på teatervitenskapens plass og muligheter innenfor forskningssatsinger i for eksempel Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet og Forskningsrådet.

I panelet er Marianne Berger Marjanovic, Norsk kulturråd
Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU
Hallfrid Velure, teaterviter, ansatt i Kulturdepartementet

Ordstyrer er Melanie Fieldseth, teaterviter og dramaturg ved Black Box Teater

Arrangementet på facebook

 

Reklamer