Konferanseprogram og påmelding

Teatervitenskapelig dugnad inviterer til tre dager med scenekunstfaglig utveksling og utvikling i Bergen den 25.-27. Mai. Tema og tittel for konferansen er Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis og målet er å mønstre bredden av den teatervitenskapelige kompetansen på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer. Konferansen finner sted på Universitetet i Bergen og arrangeres i … Les mer Konferanseprogram og påmelding

Reklame